TCP/IP là gì? Tìm hiểu chi tiết về giao thức TCP/IP

(GMT+7) - View : 90

TCP/IP là gì? Cách thức hoạt động như thế nào? Để hiểu rõ về giao thức TCP/IP, mời bạn đọc theo dõi ngay trong bài viết sau đây.

TCP/IP là gì?

TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Đây là giao thức điều khiển truyền nhận/ giao thức liên mạng. TCP/IP cũng có thể được sử dụng làm giao thức truyền thông trong mạng máy tính riêng (mạng nội bộ).

Trong đó, bộ giao thức Internet – một bộ quy tắc và thủ tục – được gọi chung là TCP/IP. TCP và IP là hai giao thức chính, bên cạnh các giao thức còn lại. Bộ giao thức TCP/IP hoạt động như một lớp trừu tượng giữa các ứng dụng Internet và hạ tầng router/switch.

TCP/IP chỉ định cách dữ liệu được trao đổi qua Internet. Nó thực hiện điều này bằng cách cung cấp giao tiếp đầu cuối. Từ đó, xác định cách nó được chia thành các gói, xác định địa chỉ, gửi, định tuyến và nhận dữ liệu. TCP/IP được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy và có thể tự động khôi phục nếu xảy ra sự cố trong quá trình truyền dữ liệu.

TCP/IP là gì? Tìm hiểu chi tiết về giao thức TCP/IP

Sự phát triển và hình thành của mô hình TCP/IP

Ý tưởng hình thành mô hình TCP/IP nảy sinh từ Internet Protocol Suite trong công việc của DARPA vào những năm 1970. Sau vô số năm nghiên cứu và phát triển của hai kỹ sư Robert E. Kahn và Vinton Cerf, với sự hỗ trợ của nhiều nhóm nghiên cứu. Đầu năm 1978, giao thức TCP/IP đã ổn định với giao thức Internet tiêu chuẩn được sử dụng ngày nay, mô hình TCP/IP Version 4.

Năm 1975, cuộc thử nghiệm kết nối giữa hai mô hình TCP/IP đã được thực hiện thành công. Cũng từ đây, nhiều cuộc thử nghiệm kết nối giữa các mô hình TCP/IP diễn ra và đều đạt kết quả tốt. Kết quả là một cuộc hội thảo Internet Architecture Broad đã được khai mạc với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ các công ty thương mại, từ đó giao thức và mô hình TCP/IP đã được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

TCP/IP hoạt động như thế nào?

Đúng như tên gọi, sau khi tìm hiểu TCP/IP là gì, chúng ta có thể kết luận rằng TCP/IP bao gồm hai giao thức chính, đó là:

– TCP: Có chức năng nhận dạng ứng dụng và tạo kênh truyền thông. TCP cũng có vai trò quản lý thông tin khi nó được chia nhỏ để truyền qua Internet. Giao thức này thu thập thông tin này theo đúng thứ tự, do đó đảm bảo truyền thông tin chính xác đến địa chỉ đích.

– IP: Đảm bảo thông tin được truyền đến đúng địa chỉ. IP gán địa chỉ và chuyển tiếp tất cả thông tin cuộc gọi. Mỗi mạng đều có một địa chỉ IP để xác định chính xác nơi chuyển/nhận thông tin và dữ liệu.

Nếu giao thức TCP phát hiện ra thông tin bị lỗi trong quá trình truyền nhận thông tin, giao thức này sẽ yêu cầu hệ thống gửi thêm các gói tin khác.

Các tầng của TCP/IP

TCP/IP được chia thành bốn tầng, mỗi tầng chứa các giao thức cụ thể:

– Lớp ứng dụng cung cấp các ứng dụng trao đổi dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. Các giao thức của nó bao gồm Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP), Giao thức truyền tệp (FTP), Giao thức POP3, Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) và Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP).

– Tầng giao vận chịu trách nhiệm duy trì liên lạc đầu cuối trong mạng. TCP xử lý thông tin liên lạc giữa các máy chủ, cung cấp khả năng kiểm soát luồng, ghép kênh và độ tin cậy. Các giao thức vận chuyển bao gồm TCP và Giao thức UDP (User Datagram Protocol), đôi khi được sử dụng thay cho TCP cho các mục đích đặc biệt.

– Tầng mạng, còn được gọi là lớp Internet, chịu trách nhiệm xử lý các gói và kết nối các mạng độc lập để vận chuyển các gói dữ liệu qua các ranh giới mạng. Các giao thức tầng mạng bao gồm IP và ICMP (Internet Control Message Protocol) được sử dụng để báo cáo lỗi.

– Tầng vật lý bao gồm các giao thức chỉ hoạt động trên một liên kết – thành phần mạng kết nối các nút hoặc máy chủ trong mạng. Các giao thức ở lớp này bao gồm Ethernet cho Mạng cục bộ (LAN) và Giao thức phân giải địa chỉ (Address Resolution Protocol – ARP).

Trên đây là thông tin giải thích cho câu hỏi TCP/IP là gì? Blog công nghệ chúc bạn sẽ có nhiều kiến thức về giao thức TCP/IP nhé!